Czwórka na piatkę nr 1 2016/2017 - Page 9

4 na 5 nr 1 20 września 2016 roku w Olszynie odbyły się indywidualne biegi przełajowe (etap powiatowy). Na starcie stanęło wielu zawodników ze szkół powiatu lubańskiego. Nasza szkoła dominowała pod względem liczby startujących zawodników, było nas aż LH؋Y[H\ޞ[HYYXޛHYq`q&BZ!Xޛ`HZYZHH]][!q!H][KHޚ`]X]YX[Hq`H \HYYN L HHY]ޱ!]H1`\U HHY]ޱ!]\HHܘ^1`\ L HH1`\KZq&ZޙHZ\HYqfNUHX\ވY\H\\Z[\[HYq`XqaޝZ»VHY[HX]Bޞ[[ۈZq`K[[Xވ\ދۜYޚܘXX]]\ވoXZZXq`ޘ\Z[Z[\[ZqaKX\ܞ\ޘދXX[ޝ\ZBY]ޱ&]H R[HYHܘ\H UŠ[HZXK[[Hޱ`XXފBܞqfۚXHZ\HYYXޙHHޚ`H^q!BYXq`ޝY]XYYXq`ZXY]ޞ[H L K1`H L L JK0ܙB&Y1!Hq&HۚYqoޞ[YK]q`q!qoZ‚\YZXښHqo[ZYYq`ZXXqaH ^\q`H[H]YܚZH1`BRR[H]YܚZHY]ޱ!]YXYK1`H RR[H[ڝ\Z»HZX\ޘޝZ»[H\ވYBVHܚX[ޘ\ޝ[\ވX]KZ܈\K1`]Z\ނ1&YKZXq`\]\Z܈qoZK[^\`]`!XX\[Y[]K]Y\YqfZB֕QUHQQHq`PRBH֖SH MY]ޱ&]H BR[H[H]BRR[H]\[H`YZŠYHޘ\YXK]XH]]XH`\Q Sٜۛ[]YXHޘޙ\[XZ[XژH\Y[ ZY[[XK]XH\XZZ[ZBXq`K]XH`]qaKZHY\K]\[H\K[Z[H[ܘ]K\[HY[XJB1`H BVHY܈\Y]XނZ[Zޜ]XKX\[ޘ[]KZXY\qfBܞqfۚXH MHޞ[YHq`Hq&BޝY]HYYHq`ZH ]\X]JKH\YH[&q`HޝY]HHޚ`X]BXqaYY˂Hޚ`]X]YX[Hq`\[ L H]YܚZHY]ޱ!]H L L Hš]YܚZH1`˂\ޱ!Hޚ`&H\^[q`HY]ޱ&]NY]ޱ&]H [HXZHY\\[HYY]XދY]HؚYXH[ZB1`H RR[H\XXq!Y‚B