Craft Onstock SS17 Swedish - Page 9

CRAFTPRINCIPEN - bryt inte kedjan Sedan 1977 har vi arbetat aktivt med forskning och utveckling av ventilerande och fukttransporterande egenskaper hos olika material. Frukten av detta arbete är Craftprincipen, som är vårt sätt att förklara de egenskaper som funktionella tränings och tävlingskläder måste ha för att skapa ett mikroklimat (temperatur och fuktförhållanden närmast kroppen) för optimala prestationer. Ett intensivt träningspass resulterar i att kroppen producerar en ansenlig mängd svett. Det är så det ska vara och en bekräftelse på att man förbättrar konditionen. Men om du inte bär funktionskläder stannar svetten kvar på kroppen och täpper till porer, vilket medför att kroppstemperaturen stiger. Kläderna förvandlas då snabbt till ett obehagligt våtomslag som kyler, tynger ner och försämrar prestationsförmågan. Bär du funktionskläder blir effekten den motsatta. Huden hålls torr och du kan prestera med en optimal kroppstemperatur. Med Crafts funktionskläder i upp till tre lager skapar du det perfekta mikroklimatet och grunden för en optimal prestation. Varje lager är lika viktigt och kompletterar de övriga i kedjan. BASELAYER Baslager som effektivt transporterar svett från huden och fördelar det på plaggets utsida, där det antingen avdunstar eller transporteras vidare till nästa lager. För optimal prestation och komfort, bär alltid Crafts underkläder under dina ytterlager oavsett väderförhållanden. MIDLAYER Mellanlager som isolerar och värmer samtidigt som det transporterar fukt och överskottsvärme till plaggets utsida, där fukten och överskottsvärmen antingen avdunstar eller transporteras vidare till nästa lager. Hjälper dig att behålla värdefull kroppsvärme när temperaturen sjunker, utan att försämra rörelseförmågan. PROTECTION LAYER Det tredje och yttersta lagret fungerar som en sköld mot vind, regn och kyla och förbättrar prestati 6l;g&:Vvg6WGBl:FFW&l;g&:VFVFWGFvW"6FF"BFRGG&RVVVFV6FFwB6FWB6:GW"vVgVB6 ;gfW'6GG7l:G&Rg,:Vw&Vl;g"ࠣp