Craft Craft SS20 Onstock Catalogue SE - Page 151

Baselayer Baslager som effektivt transporterar svett från huden och fördelar det på plaggets utsida, där det antingen avdunstar eller transpor- teras vidare till nästa lager. För optimal prestation och komfort, bär alltid Crafts underkläder under dina ytterlager oavsett väderförhål- landen. Midlayer Mellanlager som isolerar och värmer samtidigt som det transpor- terar fukt och överskottsvärme till plaggets utsida, där fukten och överskottsvärmen antingen avdunstar eller transporteras vidare till nästa lager. Hjälper dig att behålla värdefull kroppsvärme när temperaturen sjunker, utan att försämra rörelseförmågan. Protection Layer Det tredje och yttersta lagret fungerar som en sköld mot vind, regn och kyla och förbättrar prestationsförmågan oavsett väderförhål- landen. Detta lager skyddar mot de yttre elementen samtidigt som det släpper igenom fukt och överskottsvärme från lagren innanför.