Craft Craft Onstock SS18 SE - Page 135

5. 6. 7. 8. Produktion av prover De fysiska proverna skickas till er för godkännande. Godkännande av prover När de fysiska proverna, tillsammans med skissen är godkända kan ordern sättas igång. Beställning Skicka ordern till oss så snart den är klar. Alla order ska skickas till oss genom det utskickade beställningsschemat, detta säkerställer att vi beställer rätt produkter och storlekar från start. Produktion och leverans Ledtiderna skiljer sig beroende på vilka produkter som produceras. Notera att leveranstiderna nedan gäller från och med godkända fysiska prover. Bike: 9-10 veckor XC: 12-13 veckor T&F: 9-10 veckor Vi har först möjlighet att ge ett slutligt leveransbesked när både de fysiska proverna och template/skisser på alla delar är godkända. Under högsäsong är det som störst press på produktionen, se därför till att vara ute i god tid. Kontakt: Gabriel Frilander Custom Design & Club Coordinator T: +46 (0) 33 722 33 14 E: gabriel.frilander@craft.se 135