Cottover - Page 42

Vi är engagerade i många projekt som försöker göra världen lite bättre. ACCORD ON FIRE AND BUILDING SAFETY IN BANGLADESH Ackordet är ett bindande femårsavtal som ska förbättra säkerheten inom textilindustrin i Bangladesh med fokus på byggnad, el och brandsäkerhet. Fler än 2 miljoner textilarbetare berörs direkt av Ackordets arbete som därmed är ett av våra mest betydelsefulla projekt inom socialt ansvar. BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE) Pa r ti cipa nt of BS BSCI är ett initiativ för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Uppförandekoden ställer krav på medlemmarnas leverantörer exempelvis avseende löner, förbud mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering. CI TEXTILE EXCHANGE Textile Exchange är en internationell organisation som arbetar för en ansvarsfull expansion av ekologisk bomullsodling. Idag är utbudet av ekologisk bomull inte tillräckligt stort för att mätta den stigande efterfrågan. HAND IN HAND Hand in Hand bekämpar fattigdom genom utbildning och företagande. På sju år har organisationen skapat mer än 1,7 miljoner jobb i några av världens fattigaste länder. Det innebär att cirka 5 miljoner människor har kunnat lämna extrem fattigdom och att hundratusentals barn kunnat gå från arbete till skola. New Wave stöttar Hand-inHand så att tre hela byar kan ingå i projektet. Det kommer hjälpa ca 1.500 människor i att långsiktigt förändra sin livssituation. CLEAN SHIPPING INDEX Clean Shipping Index är ett initiativ som vill påverka rederier att använda renare & mer miljöanpassade fartyg för att minska utsläpp av växthusgaser och kemikalier i våra hav COLOURS 100 105 255 white offwhite ca. PMS 7499 C yellow ca. PMS 123 C 290 460 645 orange ca. PMS 1585 C red ca. PMS 200 C green ca. PMS 360 C 725 767 855 sky blue ca. PMS 543 C royal ca. PMS 287 C navy ca. PMS 655 C 885 980 990 purple ca. PMS 269 C charcoal ca. PMS 432 C black Färgavvikelse, kan av foto- och trycktekniska skäl förekomma mellan bilderna i katalogen och de verkliga produkterna. Det kan dessutom av ljusmässiga skäl skilja något mellan produktbild och miljöbild på samma produkt. I dessa fall hänvisar vi i första hand till produktbilderna. 42