Cottover - Page 26

Rädda världen lite grann varje dag Tack för att du väljer Svanenmärkt! Det är bråttom om vi ska rädda världen och minska vår belastning på miljö och klimat. Kemikalielarm, algblomning och översvämningar – vi ser redan idag effekterna av klimatförändringarna, både i Sverige och ute i världen. Vi måste kliva ur köp- och slängsamhället, välja rätt, använda rätt och bli bättre på att hushålla med jordens resurser. Att välja Svanenmärkt är att dra sitt strå till stacken för att möta dessa stora utmaningar. Svanen ställer tuffa miljö-, hälso- och kvalitetskrav på produkter och tjänster. Licensinnehavarna ändrar sin produktion, gör om sina arbetsrutiner och byter ut ingredienser för att klara våra krav. Nu är det upp till dig att visa att du stödjer vårt arbete för en bättre miljö. Självklart kan inte Svanen ensam rädda världen. Men du, vi och våra licensinnehavare bidrar med det vi kan. För dina val, våra val och allas val gör faktiskt skillnad. Tack för att du är med och räddar världen lite grann varje dag! 26 Tack för att du väljer Svanenmärkt!