Cottover - Page 10

VARFÖR FAIRTRADE-BOMULL? Bomull kallas ibland för det vita guldet. Det är en inkomstkälla för ca 100 miljoner hushåll i fler än 70 olika länder. Men livet som bomullsodlare är inte alltid lätt. Konkurrensen på världsmarknaden är stenhård och priset på bomull har de senaste årtiondena sjunkit kraftigt. Det innebär stora svårigheter för bomullsodlare i utvecklingsländer som inte kan konkurrera med kraftigt subventionerad bomull från rikare länder som USA. Fairtrade upprättar kriterier som garanterar odlaren ett minimipris som täcker kostnaden för en hållbar produktion. Odlarna får också en extra premie som används till att utveckla lokalsamhället, t.ex. i en ny skola. Fairtrade ger trygghet för odlare som inte har så stora marginaler att leva på. Varje gång du väljer produkter av Fairtrade-certifierad bomull bidrar du till att dessa odlare kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Cottover använder sig enbart av Fairtrade-certifierad bomull. Made with Fairtrade Cotton 10