CottoVer spring 2019 Cottover_SS_2019_DK - Page 35

Ansvarligt papirprint Dette katalog er trykt i en trykkeri, der er certificeret af Svanemærket. Et nordisk miljømærket trykkeri er et firma, som opfylder strenge miljøkrav, og har fået en nordisk miljømærketilladelse til at producere trykt materiale, såsom en brochure, en bog eller en konvolut med miljøvenlige egenskaber. Trykkeriets produktionsproces har en meget lav miljøpåvirkning i forhold til andre trykkerier. Kravene gælder primært for trykning, herunder papirforbrug og papir og kemikalier, der anvendes af trykkeriet. Det nordiske miljømærke belønner også produktionsprocesser, der letter genbrug af tryksager. Specielt om produktion • Når vi trykker bruger vi miljøvenlige, opløsningsmidler. • Farven til tryk er vegetabilsk, og alle vaskemidler opbevares i lukkede systemer. • Trykkerierne bruger ny teknik, som gør produkterne mere effektive og bruger lavere energiforbrug og mindre affald. Our print shop works by the rules set for ISO9001. Kravene vil hjælpe trykkeriet med at kontrollere sin generelle miljømæssige indvirkning. Målet er at udnytte ressourcer så effektivt som muligt og at genplacere stoffer, der er skadelige for sundhed og miljø med bedre alternativer. De nordiske miljømærkningskrav giver trykkeriet retningslinjer for, hvordan man bidrager til bæredygtig udvikling. FSC og det nordiske Ecolabel Papiret har den største indvirkning på miljøet, når det gælder det trykte papirprodukt. Det er vigtigt for os at lave bedst mulige valg. Både FSC og Svanemærket lever op til de gældende standarder. Svanemærkernes krav til papir er meget klare. Det er ikke tilladt at høste råmaterialet i skove med høje biologiske eller sociale beskyttelse- sværdier. Mindst 30% skal hentes fra et certificeret bæredygtigt skovbrug (fx FSC), alternativt skal råmaterialet indeholde mindst 75% genbrugs- papir. Når det kommer til papirfabrikker er der høje krav til lavt energiforbrug, rensning af emissioner, affald og kemikalier. The Forest Stewardship Council (FSC) er en international nonprofitorganisation med flere interessenter, der blev oprettet i 1993 til at fre- mme ansvarlig forvaltning af verdens skove. FSC gør dette ved at fastsætte standarder for skov- produkter sammen med certificering og mærkning af dem som miljøvenlige. Bemærk, at der af tekniske årsager forbundet med fotografering og udskrivning kan forekomme farveafvigelser mellem katalogbillederne og de faktiske produkter. Desuden kan produktbillederne og de kontekstualiserede billeder afvige lidt på grund af variationer i belysning. I så fald henvises til produktbillederne. Cottover kataloget 2019 er produceret af Textilgrossisten Hefa AB med assistance fra fotografer fra Filmhouse AB og Gothia Reklamfoto AB. Printet i Sverige ©2019 af Strokirk-Landströms AB, Lidköping. 35