CottoVer spring 2019 Cottover_SS_2019_DK - Page 25

Cottover bruger kun Fairtrade certifiret bomuld... ... og miljømærket polyester fra genanvendt materiale. Bomuld kaldes undertiden det hvide guld. Det er en indkomst for næsten 100 millioner husholdninger i mere end 70 lande, men livet som bomuldsbonde kan være hårdt. Konkur- rencen er hård, og prisen på bomuld er faldet meget de sidste årtier. Dette fører til enorme problemer for bomuldsopdrættere i udvikling- slande, som ikke kan konkurrere med stærkt subsidieret bomuld fra rigere lande som f.eks. USA. Fairtrade fastsætter kriterier for at garantere landmændene en minimumspris til dækning af omkostningerne til en bæredygtig produk- tion. Landmanden får også en ekstra præmie, der kan bruges til udviklingen af den lokale landsby, som for eksempel til en ny skole mv. Fairtrade giver sikkerhed for landmænd, der ikke har de gode marginer for at opretholde en anstændig levevis. Hver gang du vælger produkter fremstillet af Fairtrade certificeret bomuld, bidrager du til, at disse landmænd har en chance for at forbedre deres arbejds- og levevilkår. Økologisk betyder vækst af en afgrøde, i dette tilfælde bomuld, som er en naturlig fiber. Økologisk betyder vækst i har- moni med naturen i overensstemmelse med internationale aftalte kriterier. Polyester er en kunstfiber, der bruges til sportsbeklædning og polstring. Det er også meget almindeligt, at polyester og bomuld anvendes i blandede stoffer. Råmaterialet polyester kommer normalt fra fossile kilder, men miljøindvirkningen kan reduceres, hvis polyesteren er produceret med genanven- deligt materiale. Det kan være f.eks. genan- vendt PETflasker. Brugen af energi under fiberproduktionen kan på den måde re- duceres med ca. 70%. Vand anvendes kun i små mængder under produktionen. Polyester har ikke de samme kemiske problemer, som bomuld med fremstill- ing af fibre, da det ikke dyrkes naturligt. Praktisk set betyder økologisk bomuld følgende tre ting: 1. Ingen kemikalier / pesticider, kun naturlig insekticid og ukrudtsbekæmpelse 2. Ingen kemiske gødninger 3. Ingen genetisk modificerede afgrøder (GMO) Bortset fra de indlysende miljømæssige fordele med økologisk dyrket bomuld er der dog andre fordele. Når bomulden dyrkes uden stress fra kemiske gødninger, udvikler den en høj kvalitet med lange, glatte og bløde fibre. Økologisk bomuld betyder, at kun bomulden er økologisk, men stoffet kan have været bleget, farvet og behandlet som konventionelt produceret tøj. Økologisk bomuld. Det er godt, men certificeret tøj er det bedste. På den måde kan vi genkende og stole på, at høj standard er blevet fulgt, fra råmaterialet, som f.eks. Bomuld, til den fær- dige beklædningsgenstand. Hvis bomulden skal certificeres af Fairtrade, skal hver leverandør i produktionskæden certificeres af Flocert (uafhængigt kontrol- organ). Disse revisioner gentages hvert år for at give leverandøren mulighed for at anvende certificeringen. Derudover er der specielle certifikater udstedt for at bekræfte dette, kaldet Transaktionscertifikater, hver gang bomulden eller stoffet transporteres inden for produktionskæden. Dette gør det muligt for de certificerende organisationer at kontrollere strømmen af økologisk bomuld med hensyn til hvor meget der blev købt, i forhold til de solgte mængder. 25