Cottover Cottover_SS_2019_SV_LR - Page 35

Ansvarsfullt papperstryck. Rent konkret i produktion. Vi har valt att trycka upp våra kataloger för Cottover på ett Svanenmärkt tryckeri för att säkerställa hållbarhetskedjan i alla led. Svanens krav på ett tryckeri omfattar hela trycksakens livscykel. De Svanenmärkta tryck- erierna bidrar till Svanens mål om ett hållbart samhälle genom att ha ett helhetsperspektiv på sitt miljöarbete. Det handlar om att utnyttja resurs- erna på bästa möjliga sätt och ersätta förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ. För att en trycksak ska kunna Svanen- märkas måste hårda krav uppfyllas från skogsbruk, genom hela produktionskedjan, till tryckeri och avfallshantering. En trycksak från ett Svanen- märkt tryckeri tillhör en av de mest miljö- anpassade produkterna på marknaden. • Vid tryck används miljövänliga tryckplåtar som framkallas utan lösningsmedel. • Tryckfärgerna är vegetabiliska och alla rengöringsmedel av gummidukar ligger i slutna system. • Ny teknik i pressarna som effektiviserar trycktiderna vilket ger lägre energi- förbrukning, mindre makulatur och pappersspill. Vårt tryckeri arbetar med metodiken runt ISO9001. Papper certifierat av Svanen och FSC. Pappret står för den största miljöpåverkan från en trycksak och det är en självklarhet för Cottover att göra bästa möjliga val, därför är vårt papper både FSC- och Svanenmärkt. Svanens krav för att sätta sitt märke på pappret är tydliga. Träråvaran får inte komma från skogar med höga biologiska eller sociala skyddsvärden. Minst 30 procent måste dessutom komma från certifierat hållbart skogsbruk (t.ex. FSC), eller så skall råvaran består av returpapper till mer än 75 procent. För massa- och pappersfabriker ställs krav på låg energiförbrukning, rening av utsläpp, kemikalier samt avfall. FSC står för Forest Stewardship Council och är en internationell och oberoende miljö- organisation. FSC uppmuntrar till ett miljöan- passat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar genom att koppla samman skogsbruk och konsumtion. Målet med ursprungsmärkning av skog som används i tryck är att främja bärkraftigt skogs- bruk med god balans mellan de tre aspekterna skogsproduktion, miljövård och sociala intressen. Färgavvikelse, kan av foto- och trycktekniska skäl förekomma mellan bilderna i katalogen och de verkliga produkterna. Det kan dessutom av ljusmässiga skäl skilja något mellan produktbild och miljöbild på samma produkt. I dessa fall hänvisar vi i första hand till produktbilderna. Vi förbehåller oss rätten till eventuella prisändringar och att varor kan ta slut under året. Alla priser i katalogen är rekommenderade cirkapriser, exkl moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kostnader för frakt tillkommer. Kostnad för tryck, brodyr och övrig bearbetning tillkommer. Katalogen för Cottover 2019 är producerad av Textilgrossisten Hefa AB med hjälp av fotografer via Filmhouse AB och Gothia Reklamfoto AB. Tryckt i Sverige ©2019 av Strokirk-Landströms AB, Lidköping. 35