Cottover Cottover_SS_2019_SV_LR - Page 34

Det är inte bara våra produkter som gör skillnad. Vi är engagerade i många projekt som försöker göra världen lite bättre. Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. Accordet är ett bindande avtal som ska förbättra säkerheten inom textilindustrin i Bangladesh. Fokus ligger på byggnad, el och brandsäkerhet. Fler än 2 miljoner textilarbetare berörs direkt av Ackordets arbete som därmed är ett av våra mest betydelsefulla projekt inom socialt ansvar. BSCI (Business Social Compliance Initiative) BSCI är ett initiativ för företag som vill förbättra arbets- villkoren i den globala leverantörskedjan. Tillsammans med över 2000 andra BSCI-medlemmar har vi en gemensam uppförandekod baserad på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s konventioner. Uppförandekoden ställer bland annat krav på minimumlön, reglerad arbetstid och att inget barnarbete får förekomma. Textile Exchange är en internationell organisation som arbetar för en ansvarsfull expansion av ekologisk bomullsodling. Idag är utbudet av ekologisk bomull inte tillräckligt stort för att mätta den stigande efterfrågan. Mistra Future Fashion är ett forskningsprogram om hållbart mode och verkar för en framtida positiv modeindustri. Visionen är att möjliggöra ett systemskifte till en hållbar industri. Forsk- ningen görs tvärvetenskapligt inom design, leverantörsled, användare och återvinning, i ett stort konsortium med över 40 forsknings- och industripartners där Cottover ingår. Clean Shipping Index är ett initiativ som vill påverka rederier att använda renare och mer miljöanpassade fartyg för att minska utsläpp av växthusgaser och kemikalier i våra hav. 34