Cottover Cottover_SS_2019_SV_LR - Page 26

Wear your statement! En rättvis prisbild Kläder och klädkonsumtion är idag ett stort miljöproblem. En del av problematiken ligger i själva tillverk- ningen samtidigt som miljöbelastningen ökar av andelen kläder som slängs i soporna. Genom medvetna val kan vi göra större skillnad än vad vi tror för att förändra ohållbara mönster. Bakom ett klädesplagg finns en lång produktionskedja och många som varit involverade i processen. På Cottover har vi stor respekt för hantverket och ställer höga krav på hållbarhet i alla led, både ur miljömässiga samt sociala perspektiv. Tillverkningen av kläder och andra textilier har stor påverkan på både människor och miljö. I bomullsodlingar används ofta omoderna och allvarligt skadliga bekämpningsmedel, som påverkar både naturen och de människor som arbetar på bomullsfälten. Den största miljöpå- verkan ligger dock i alla efterprocesser såsom spinning, stickning och framförallt färgning, den sk. våta beredningen. Alla kemikalier som an- vänds där gör den faktiskt lika farlig som bomull- sodling. Tillverkningen av kläder kräver mycket resurser i form av vatten och tillsammans med andelen kläder som slängs i soporna blir det stor belastning på både energi och miljö. Vi svenskar köper i snitt 15-20 kilo textil varje år och slänger nästintill halva mängden vilket inte är ett hållbart mönster. För att kunna jämföra pris på ett rättvisande sätt måste man fråga sig om kläderna håller samma kvalitet? Titta på materialet och hur plag- get är sytt. Hur ser fållar och sömmar ut? Hur känns tyget? Om plagget ändrar färg och form efter en månad har du knappast fått valuta för pengarna. Att inte ta hänsyn till plaggets kvalitet blir som att jämföra äpplen och päron. Miljö- märkta kläder kan ha en högre tillverknings- kostnad, det är fullt logiskt. Fairtrade-certifierad bomull innebär till exem- pel att bomullsodlaren är garanterad en betaln- ing som täcker hållbar produktion samt en extra premie som investeras i lokalsamhället. Svanen och GOTS ställer krav på alla leverantörer i kedjan, till exempel gällande arbetsvillkor, miljöprocesser och vilka kemikalier som får användas, vilket kan leda till högre omkostnad- er för leverantörerna som sedan skall täckas av kundens betalning. Det är heller inte gratis att använda de kända märkena i plaggen. Svanen, Fairtrade och GOTS är icke-vinstdrivande organ- isationer, vilket innebär att vi företag betalar avgifter och licenser för att få använda oss av certifieringarnas tjänster och varumärken. Cottover håller en mycket bra prisbild i relation till den höga kvaliteten och är endast marginellt högre än konventionella produkter. Det är tack vare stora volymer och storskalig produktion som vi kan erbjuda konkurrenskraftiga priser på marknaden för hållbara och miljömärkta kläder. Hållbarhetsutmaningar Cottover är tillverkat för att försöka bemöta de sociala och miljömässiga utmaningar som finns i hela tillverkningskedjan, från råvara till färdig produkt. Bomullen är ekologiskt odlad utan kemiska bekämpningsmedel hos bomullsodlare som får rättvist betalt enligt Fairtrades kriterier. Vi har minimerat användningen av kemikalier i hela tillverkningskedjan och endast särskilt godkända färgämnen samt kemikalier är tillåtna i efterpro- cesserna, allt i enlighet med Svanenmärkets krit- erier. FN:s konventioner för arbetsvillkor måste följas av samtliga leverantörer och vi har full spårbarhet från bomull till färdigt plagg vilket är sällsynt i textilbranschen idag. Kläderna har även testats för att säkerställa en god kvalitet. Genom att ta fram produkter av god kvalitet kan vi minska onödigt slöseri av jordens resurser och kläder som snabbt hamnar i soporna. 26