Cottover Cottover_SS_2019_SV_LR - Page 25

Cottover använder enbart Fairtrade-certifierad bomull... Bomull kallas ibland för det vita guldet. Det är en inkomstkälla för ca 100 miljoner hushåll i fler än sjuttio olika länder men livet som bomullsodlare är inte alltid lätt. Konkurrensen på världsmarknaden är stenhård och priset på bomull har de senaste årtiondena sjunkit kraftigt. Det innebär stora svårigheter för bomullsodlare i länder med utbredd fattigdom som inte kan konkurrera med kraftigt subven- tionerad bomull från rikare länder som exem- pelvis USA. Fairtrade upprättar kriterier som garanterar odlaren ett minimipris som täcker kostnaden för en hållbar produktion. Odlarna får också en extra premie som används till att utveckla lokalsamhället, t.ex. i en ny skola. Fairtrade ger trygghet för odlare som inte har så stora marginaler att leva på. Varje gång du väljer produkter av Fairtrade-certifierad bomull bidrar du till att dessa odlare kan för- bättra sina arbets- och levnadsvillkor. Om bomullen skall kunna certifieras av Fairtrade måste varje leverantör i kedjan först vara certifierade av Flocert (oberoende kontroll- organ). Dessa inspektionsbesök upprepas varje år för att leverantören ska få behålla sin certifiering. Dessutom utfärdas särskilda spårbarhetscertifikat, så kallade Transaction Certificates, varje gång bomullen, eller mate- rialet, transporteras genom leverantörsked- jan. På detta vis kan certifieringsorganen kontrollera flödet av ekologisk bomull, d.v.s. hur mycket som har köpts in jämfört med hur mycket som sålts vidare vilket självklart måste överensstämma. ... och miljömärkt polyester från återvunnet material. Polyester är en konstfiber och används i allt från träningskläder till silkes- liknande klännings- och möbeltyger. Det är också mycket vanligt att polyester och bomull används i blandade textilmaterial. Råmate- rialet i polyester kommer i regel från fossila källor, men miljöpåverkan kan minskas om polyestern tillverkas av återvunnet material. Det kan vara återvunna PET-flaskor eller spillmaterial från textil- och plastproduk- tion. Då kan energianvändningen i tillverk- ningen av fiber minskas med uppåt 70 procent. Vatten används i förhållandevis liten mängd vid tillverkningen. Polyester har inte samma kemikalieproblematik som bomull vid produk- tion av fibrer eftersom det inte är en odlad fiber. Ekologiskt syftar på odlingen av en gröda, i detta fall odling av bomull som är en naturfiber. Ekologisk innebär odling i balans med naturen (ekologi) enligt internationellt överenskomna kriterier. I praktiken innebär ekologisk bomull tre saker: 1. Inga naturfrämmade (alt. syntetiska) bekämpningsmedel mot insekter och svamp, endast fysikalisk ogräsbekämpning. 2. Inga kemiska konstgödsel 3. Inga genmodifierade (GMO) grödor. Förutom de uppenbara miljömässiga vin- ningarna med ekologiskt odlad bomull finns det även andra fördelar. När bomullen odlas utan att stressas fram med konstgödsel blir kvaliteten hög med långa, jämna och mjuka fibrer. Ekologisk bomull innebär dock att endast bomullen är ekologisk, men plagget kan ha blekts, färgats och behandlats som konven- tionellt tillverkade kläder. Ekologisk bomull är bra, men miljömärkta kläder är bäst. Då har nämligen miljökrav ställts hela vägen från råvaran, till exempel bomull, till färdigt plagg. 25