Cosmopolitan August 2018 - Page 117

Cut-out maillot, Shivan & Narresh, ` 24,000; shirt, Guapa ` 6,500; toucan bird earrings, Olivia Dar, ` 4,900; scarf, Aldo, ` 1,375 (worn throughout)