Concurs E ziua ta, mamico concurs E ziua ta, mamico! ++ BUN 2019-converted - Page 8

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:…………………………………………………………………… LOCALITATEA:……………………………………………… JUDEŢUL: …………………………….. NUNELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR: ………………………………………………………………………. ADRESA DE EMAIL LA CARE DORIŢI SĂ PRIMITI DIPLOMELE: ……………………………………………………………………………. TELEFON: ……………………………………. Nr. Numele şi prenumele preşcolarului/ crt. elevului 1. 2. 3. ÎNDRUMĂTOR, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR ŞCOALA.............................................. Şcoala Gimnazială ,,Ioan Mihu” VINEREA GRĂDINIŢA.......................................... GRĂDINIŢA CU P.N. VINEREA JUDEŢUL ALBA Grupa/Clasa Secțiunea