COM NEIXEN I CREIXEN ELS INSTRUMENTS - Page 9

La visita “Com neixen i creixen els instruments” 3 La visita al museu amb el grup d’alumnes es divideix en cinc parts i té una durada aproximada de 50 minuts: - 01 Benvinguda - introducció - 02 Com neixen i creixen... - 03 De l’arc al piano - 04 Del tub al saxo - 05 Joc: Inventar construïnt En les pàgines següents us fem una breu explicació de cadascuna d’aquestes parts. La informació està organitzada així: - Text: Breu explicació del contingut i intenció de la part de la visita. - Requadre color: Espai del museu on transcorre la part de la visita i llistat d’instruments que s’hi observaran. - Requadre gris: Continguts principals de la part de la visita. c o m n e ixen i creixen els instruments 9