COM NEIXEN I CREIXEN ELS INSTRUMENTS - Page 8

> presentació de l’activitat L’activitat està estructurada en tres blocs que s’expliquen en aquest dossier: - Proposta didàctica: Abans de la visita (p.15) - La visita al museu - Activitat conduïda per un monitor/a del museu. - Propostes didàctiques: Després de la visita (p.18) IMPORTANT: - És important que treballeu l’activitat prèvia (p.15) amb el grup abans de fer la visita al museu. Com a mínim un dels casos presentats. - Us demanem que NO treballeu els instruments (Annex p.21) abans de fer la visita. Les fitxes dels instruments que us adjuntem són per facilitar-vos el treball posterior a la visita i com a documentació complementaria. c o m n e ixen i creixen els instruments 8