COM NEIXEN I CREIXEN ELS INSTRUMENTS - Page 35

> ANNEX > Els instruments OBOÉ MDMB 710 Procedència Ubicació en el Museu Descripció Morfològica Classificació: Funcionament: Usos i funcions: links relacionats: Paris 1800-1899 | Constructor: Triébert Espai 10, La individualitat al romanticisme El seu cos és un tub cònic format per 3 seccions: la superior, la inferior i la part del pavelló. La llengüeta, també denominada canya doble, està formada per dues parts lligades entre elles, que en bufar vibren i produeixen el so. Mides: 60 x 5,34 cm. Aeròfon de llengüeta doble Generador de so, acció: el buf provoca la vibració d’una doble canya. Modulació del so: tapant i destapant els forats del tub amb dits i claus. Amplificació del so: tot el tub fa d’amplificador. Te els seus orígens a l’antiguitat. Al Barroc trobem oboès amb 2 o 3 claus; posteriorment, a finals del Classicisme l’oboè tenia set claus i així sucessivament fins a l’actualitat. L’estètica del Romanticisme, junt amb la Revolució Industrial, va crear les circumstàncies idònies per a l’evolució sonora i la mecanització de l’oboè. Per una part, la delicada precisió de l’instrument necessitava per a la seva fabricació el desenvolupament mecànic de las màquines. Per altre lloc, l’esperit romàntic va permetre investigar fins arribar al so desitjat. El 1844 L. A. Buffet, de París, va patentar un oboè dissenyat amb els principis acústics de Boehm. Aquests oboès van tenir una petita acceptació en cercles militars degut al seu so potent i obert però no va tenir èxit amb la majoria d’oboistes francesos. Els Triébert van intentar aplicar aquest sistema de claus de Boehm d’una manera més convencional i aquests oboès s’utilitzen encara actualment en algunes ocasions. http://www.youtube.com/watch?v=7V5gZljlp-o http://www.youtube.com/watch?v=rmUjOCtEHbA http://www.youtube.com/watch?v=wxwRX85Ig2w&feature=PlayList&p =9E3DF89D11A624FD&index=0&playnext=1 http://www.youtube.com/watch?v=FrU6yuER0Ug&feature=related c o m n e ixen i creixen els instruments 35