COM NEIXEN I CREIXEN ELS INSTRUMENTS - Page 34

> ANNEX > Els instruments CLARINET MDMB 964 Procedència Ubicació en el Museu Descripció Morfològica Classificació: Funcionament: Usos i funcions: links relacionats: Tarragona (Catalunya) 1800-1899 - Constructor: Ayné, Juan Espai 10, La individualitat al romanticisme Tub de fusta amb forats i pavelló. El material principalment utilitzat per a la seva construcció és la fusta de banús. Té 13 claus i 5 anelles de llautó. Mides: 58,6 x 6,65 x 6,65 cm. Aeròfon de llengüeta senzilla Generador de so, acció: el buf provoca la vibració d’una canya senzilla fixada a l’embocadura. Modulació del so: tapant i destapant els forats del tub amb dits i claus. Amplificació del so: tot el tub cònic fa d’amplificador. El clarinet té el