COM NEIXEN I CREIXEN ELS INSTRUMENTS - Page 33

> ANNEX > Els instruments PIANO Procedència Ubicació en el Museu Descripció Morfològica Classificació: Funcionament: Usos i funcions: links relacionats: MDMB 1240 Dresden 1900-1905 Espai 17, Músics Catalans Està compost per una caixa de ressonància i un teclat de 88 tecles que accionen un mecanisme de martellets de feltre que alhora colpegen les cordes d’acer, fent que aquestes emetin un so. Les vibracions es transmeten a través dels ponts a la taula harmònica, que els amplifica. Aquesta està formada per un arpa cromàtica accionada per un mecanisme de percussió indirecta, a la qual se li han afegit apagadors. També hi trobem uns pedals que serveixen per a modificar el so. Els materials utilitzats per la seva construcció són fusta, ivori per a les tecles i metall a la taula harmònica. Mides: 148 x 198 cm. Cordòfon tipus cítara amb pont, percudit amb teclat. Generador de so, acció: el so es genera fent vibrar la corda en percudir-la amb martellets accionats per un mecanisme de teclat, que després s’enretiren i permeten deixar la corda vibrar lliurement. Modulació del so: combinant les diferents longituds prefixades de les cordes. Amplificació del so: caixa de ressonància. Aquest instrument, construït per a l’il·lustre pianista i compositor català Isaac Albéniz, va ser el que va utilitzar durant els darrers anys de la seva vida. L’any 1984 la família Albéniz en va fer donació al Museu de la Música. El Romanticisme va representar el triomf del piano i dels seus intèrprets virtuosos. Les peces per a aquest instrument són més curtes i complexes harmònicament. Les necessitats del públic de les sales de concerts, cada vegada més grans, fa que els constructors perfeccionin l’instrument per tal d’aconseguir més volum sonor que els predecessors. Les evolucions amb l’ús dels materials fa que la caixa de ressonància incorpori el metall per poder tensar molt més les cordes i aconseguir major expressivitat en matisos. La popularització del piano fa que es comencin a construir en sèrie, cosa que no passava amb el clavicordi o el clavicèmbal. Per aquest motiu s’estandarditzen els models de pianos fins fer-los molt semblants. http://www.youtube.com/watch?v=Ps4a_wk6w6o http://www.youtube.com/watch?v=-IlOlvlTLLY http://www.youtube.com/watch?v=0hCXcQ0j5R8 c o m n e ixen i creixen els instruments 33