COM NEIXEN I CREIXEN ELS INSTRUMENTS - Page 31

> ANNEX > Els instruments CLAVICORDI Procedència Ubicació en el Museu Descripció Morfològica Classificació: Funcionament: Usos i funcions: links relacionats: MDMB 465 Tarazona (Espanya). 1700-1799 Espai 8, Els grans instruments de teclat Instrument amb forma rectangular i teclat central. L’atac a la corda el produeix un peça metàl·lica anomenada “tangent” muntada directament sobre la tecla. No hi ha cap mecanisme, només la tecla i la tangent. Quan la tecla està enfonsada, la tangent entra en contacte amb la corda, posant-la en vibració. L’ànima i el teclat estan fets de pi, i la guia posterior de les tecles de cirerer. Té diferents tipus de cordes: 7 senzilles i 44 dobles. L’extensió del teclat és de 73 tecles de Fa2 a Fa5 i la seva forma és rectangular. Les quatre potes formen una estructura independent. Mides: 137,3 x 13,5 x 39,4 cm. Cordòfon tipus cítara amb pont, percudit amb teclat. Generador de so, acció: el so es genera fent vibrar la corda en percudir-la amb tangents de metall accionades per un mecanisme de teclat. Modulació del so: combinant les diferents longituds de les cordes determinades per les mateixes tangents que percudeixen. Amplificació del so: caixa de ressonància. El clavicordi és un instrument molt precís, ja que hi ha un contacte gairebé directe entre els d