COM NEIXEN I CREIXEN ELS INSTRUMENTS - Page 30

> ANNEX > Els instruments SALTIRI Procedència Ubicació en el Museu Descripció Morfològica Classificació: Funcionament: Usos i funcions: links relacionats: MDMB 679 Espanya. 1700-1799 Espai 3, La modulació del so És una cítara en forma de trapezi i amb una tapa harmònica que porta dues rosetes calades de fusta. Paral·lelament a la tapa es tensen les cordes, en grups de dues, tres o quatre per nota, afinades a l’uníson. Aquestes cordes són fixades a l’esquerra de l’instrument, i a la dreta es tensen amb unes clavilles d’afinació que s’accionen amb una clau. Les cordes es percudeixen amb dos martellets de fusta que poden anar coberts amb cotó o cuir per tal d’obtenir un so més dolç. La decoració és a base de pintura policromada, la taula harmònica presenta motius vegetals al centre i pintura daurada als costats. La decoració del moble és cisellada en l’estil dels llits d’Olot barroc. Mides: 75,5 x 8,7 x 32,5 cm. Cordòfon tipus cítara amb pont, percudit o pinçat. Generador de so, acció: el so es genera fent vibrar les cordes en percudir-les amb martellets o en pinçar-les amb uns didals especials. Modulació del so: combinant les diferents longituds de les cordes determinades pels diversos ponts. Amplificació del so: caixa de ressonància. L’instrument concret que trobem al museu produeix el seu so percudint amb unes baquetes. El saltiri acostuma ser portàtil i es toca en posició horitzontal. S’originà a l’Orient Pròxim i es va introduir a Europa durant l’Edat mitjana a través d’Espanya. Als segles XIV i XV li fou adaptat un teclat i, amb el temps, va donar lloc al clavicèmbal. No només el trobem a Europa, ans forma part de la música tradicional de molts llocs del món. http://www.youtube.com/watch?v=5Xs9rQFavGc&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=7oLyHBO8Ejo c o m n e ixen i creixen els instruments 30