COM NEIXEN I CREIXEN ELS INSTRUMENTS - Page 3

Índex 01 Introducció general a les activitats de L’Auditori:Educa al Museu de la Música. 02 Presentació de l’activitat “Com neixen i creixen els instruments”. 03 La visita - introducció - com neixen i creixen - del tub al saxo 04 Propostes didàctiques - abans de la visita - després de la visita 05 El tríptic 06 Annex: Instruments 07 Bibliografia. c o m n e ixen i creixen els instruments 3