COM NEIXEN I CREIXEN ELS INSTRUMENTS - Page 25

> ANNEX > Els instruments ARC MUSICAL Procedència Ubicació en el Museu Descripció Morfològica Classificació Funcionament Usos i funcions enllaços relacionats: MDMB 661 Àfrica 1900-1950 Espai 15, Àfrica negra i món islàmic Format per una branca o tronc de fusta de 2,2 cm de diàmetre doblegada en forma d’arc. Una fibra vegetal és l’encarregada d’unir els dos extrems. Cordòfon sense pont, percudit. Generador de so, acció: El so es genera en fer vibrar la corda tensada pels dos extrems i percudint-la. Modulació del so: a partir de la tensió de l’arc. Amplificació del so: la boca del mateix músic. Els arcs musicals són els instruments de corda més primitius. Utilitzats en molts indrets del món, encara avui es fan servir en diverses cultures. L’arc del Museu de la Música és de l’Àfrica, però també els podem trobar a l’Índia, Amèrica, Austràlia i Oceania. S’utilitza la boca com a caixa de ressonància i es modula el so amb un petit pal de fusta. http://www.youtube.com/watch?v=negHSAEORxQ http://www.youtube.com/watch?v=ONialXg8uFY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=9BALU9Xu7Ho&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=B67CZj0CJK4&feature=related Arc de terra http://www.youtube.com/watch?v=DQeEtvUkulA c o m n e ixen i creixen els instruments 25