COM NEIXEN I CREIXEN ELS INSTRUMENTS - Page 22

A la pestanya interior de tríptic trobareu una il·lustració que convida als alumnes a experimentar el que hem après en la visita al voltant dels instruments de corda. Il·lustracions Francesc Rovira - Instruccions més concretes al dossier de l'activitat que trobaràs a: www.museumusica.bcn.cat (Activitats i educació / Materials pedagògics) Corda tensada Caixa de resonància Pont Producció de so Com podeu veure, no es tracta d’un instrument concret sinó més aviat d’un artefacte experimental similar al que ha utilitzat el monitor durant la visita per explicar aspectes dels instruments de corda. Des d’aquest punt de partida es tracta d’experimentar, provar, escoltar i decidir com volem que sigui el nostre instrument. Lepant 150 · 08013 Barcelona · Tel. 93 247 93 00 · www.auditori.cat MATERIAL: - Una vara d’avellaner (o d’una fusta flexible) d’entre 70 i 100 cm. - Una vara d’entre 15 i 20 cm (per modificar l’afinació quan toquem l’instrument: Veure dibuix portada) - Una corda fina d’entre 80 i 110 cm - Un pot, coco, o caixa per fer de caixa de ressonància. Amb dos forats al fons per poderlo lligar a l’arc amb un filferro de 5-8 cm. Una fusta (com més dura millor) per fer de pont que retallarem amb la forma del dibuix de manera que, col·locada, toqui al pot o caixa de ressonància. INSTRUCCIONS: 1 - Col·locar la corda a l’arc ben tensada. 2 - Provar on situarem el pont (provant on tensa la corda com al dibuix) 3 - Treure el pont i, en el punt de la vara on el col·locarem, lligar-hi (amb un filferro) el pot de la caixa de ressonància (al que haurem fet dos forats prèviament al fons). 4 - Col·locar el pont de manera que tensi la corda i toqui la caixa de ressonància. c o m n e ixen i creixen els instruments 22