COM NEIXEN I CREIXEN ELS INSTRUMENTS - Page 2

il·lustracions portada i contraportada: Francesc Rovira Dossier elaborat per MªJosé Anglès i Joan Fargas Zero4, cultura en directe info@zero4.cat www.zero4.cat