COM NEIXEN I CREIXEN ELS INSTRUMENTS - Page 18

> Propostes didàctiques > Abans de la visita Steel Drums. (La música del reciclatge) Les maneres de fer música venen determinades pels seus recursos materials i econòmics. Moltes cultures construeixen els seus instruments de materials del seu entorn natural, com troncs, castanyes... En aquest cas, els intèrprets de Steel Drums també utilitzen materials propers però no directament de la natura, sinó de les deixalles de bidons de petroli, fruit d’una crisi econòmica i social. Els colonitzadors anglesos varen prohibir als descendents dels esclaus fer la seva música d’origen africà amb els seus tambors. Pensaven que eren coses del diable en contra de la religió cristiana. Amb el pas del temps, com a mesura de protesta, van començar a utilitzar bidons de petroli buits que tallaven pel mig i bonyegaven de diferents maneres per aconseguir fer “notes afinades” i els convertien, d’aquesta manera, en substituts dels seus tambors. Les primeres bandes eren només agrupacions rítmiques i, posteriorment, es van crear orquestres de més de cinquanta músics i formen part important en els carnavals. Actualment l’SteelDrums s’ha estès a tot el món i s’ha inclòs en formacions i músiques molt variades. També s’utilitza en el món de l’educació i de l’art comunitari. Adreçes interessants: -http://video.google.es/videoplay?docid=5391409490412114905&ei=4U8fS8fwA86 z-Aan69W4Dw&hl=ca#- http://www.cite-musique.fr/gamelan/shock.html SPOTIFY - Steel Drums From The Caribbean Islands - Andy Narell c o m n e ixen i creixen els instruments 18