COM NEIXEN I CREIXEN ELS INSTRUMENTS - Page 17

> Propostes didàctiques > Abans de la visita Gamelan de Bali. (La música de la comunitat) El Gamelan és un conjunt instrumental tradicional d’Indonèsia, especialment a Bali i Java. El seu nom prové de la paraula gamel que significa colpejar. Es tracta d’un gran instrument col·lectiu. Els seus membres no són músics professionals, sinó que tenen altres professions i es reuneixen en locals específics per assajar després de la jornada laboral i en dies de festa. Molts pobles tenen un espai cobert a l’aire lliure expressament per a l’orquestra de Gamelan. La manera d’aprendre a fer música també és diferent a la nostra. Aprenen mitjançant la repetició, sense partitures. Els nens acompanyen als pares/mares al gamelan i aprenen començant a tocar petits fragments sota la supervisió dels seus pares. Els instruments utilitzats són metal·lòfons, tambors i gongs. Les orquestres poden estar formades per entre 25 i 50 persones que aprenen tocar tots els instruments que conformen el Gamelan (a mesura que van arribant s’asseuen als llocs que queden buits, no sempre ocupen la mateixa plaça davant del mateix instrument) No tenen una entonació exacta, cada orquestra de Gamelan té la seva pròpia afinació i s’utilitzen diversos sistemes d’escales principalment l’slendro, amb cinc sons o el pelog, amb set. Adreces interessants: - http://www.cite-musique.fr/gamelan/ - http://www.cite-musique.fr/gamelan/shock.html - http://www.youtube.com/watch?v=LRS13e5R8GI - http://www.youtube.com/watch?v=O4K7KTY42C8 c o m n e ixen i creixen els instruments 17