COM NEIXEN I CREIXEN ELS INSTRUMENTS - Page 15

4 Propostes didàctiques Per tal que els alumnes puguin aprofitar correctament la visita al museu, i per reforçar el que haguem après a la visita, us proposem unes quantes activitats: - Propostes per treballar abans de la visita És important que treballeu aquesta activitat abans de venir a la visita del Museu de la Música. - Propostes per fer després de la visita c o m n e ixen i creixen els instruments 15