COM NEIXEN I CREIXEN ELS INSTRUMENTS - Page 12

> visita > de l’arc al piano 03 de l’arc al piano Partint de la corda que ja trobavem a l’arc musical veurem instruments de corda de diferents orígens i diferents èpoques i ens fixarem, sobretot, en tres aspectes que han contribuït a la seva evolució o canvis: - La producció de so (com fa vibrar les cordes i produeix les diverses notes) - L’amplificació (Caixa de resonància, taula harmònica,...) - L’ús de l’instrument (perquè es fa servir en la seva cultura originària) BOSC SONOR ESPAI 8 ESPAI 18 INSTRUMENTS DE LA COL·LECCIÓ: - Mvet Koto Saltiri Clavicordi Clavicèmbal Piano Durada aprox: 10 min continguts - L’evolució dels instruments de corda a partir de l’arc musical. - La producció del so - La caixa de ressonància - Les diferents notes (cordes, ponts,...) - L’ús o raó de ser dels diversos instruments que anem observant. - L’amplificació electrònica (micròfons, amplificadors,...) c o m n e ixen i creixen els instruments 12