COM NEIXEN I CREIXEN ELS INSTRUMENTS - Page 10

> la visita > introducció 01 Benvinguda - introducció El monitor dona la benvinguda al ESPAI 16 “El món” grup i, partint del treball previ fet (habitualment final de la a classe (*), situa al mapa del món, visita al museu). conjuntament amb els alumnes, els Durada aprox: 8-10 min “descobriments” fets a l’escola al voltant de les funcions/utlilitats de la música en diferents cultures del món. El monitor aporta d’altres exemples que comparteix amb els alumnes conduint les reflexions del grup. continguts - A tot el món hi ha les mateixes necessitats de fer música? - A tots els països es fa música? de la mateixa manera? - S’utilitzen els mateixos instruments? - Per que “utilitzen” la música en diferents parts del món? (*) veure propostes didàctiques > abans de la visita. c o m n e ixen i creixen els instruments 10