Colla de Sabadell Opuscle 100 anys Opuscle_Colla_Sabadell - Page 8

Colla de Sabadell Armand Obiols (Sabadell, 1904 - Viena, 1971) De nom Joan Prat i Esteve, és un dels membres més preparats in- tel·lectualment de la Colla i acabarà tenint una influència important en l’obra literària de Trabal i d’Oliver. Ben aviat, el 1919, publica els primers poemes. I és encara molt jove quan esdevé corresponsal de La Veu de Catalunya i escriu cròniques que signa com a White. De seguida, excel·leix en la crítica literària més rigorosa i implaca- ble. Té la voluntat de construir una cultura catalana moderna amb una literatura “normal”, equiparable a l’europea. La contundència, la ironia i el to punxant dels seus articles li crea molts enemics. L’any 1928 enceta la secció “Buirac”, a les pàgines de La Nau, que el con- vertiran en una veu crítica, aguda i autoritzada. Arribada l’època republicana, intervé en el periodisme polític i es- criu editorials lúcids i d’una actualitat sorprenent. Quan comença la guerra, serà cap de redacció d’una etapa brillant de la Revista de Catalunya i no deixa d’implicar-se en l’Agrupació d’Escriptors i en el Servei de Biblioteques del Front. Exi- liat a França, viurà l’ocupació nazi. Una vegada acabat el conflicte mundial, farà de traductor a París, Ginebra i Viena. 8