Colla de Sabadell Opuscle 100 anys Opuscle_Colla_Sabadell - Page 3

La Colla estava liderada pels escriptors Joan Oliver (Pere Quart), Francesc Trabal i Armand Obiols; però també hi van tenir una presència important els artistes Anto- ni Vila Arrufat i Ricard Marlet, el periodista Lluís Parcerisa, l’advocat Josep M. Trabal, el filòsof Miquel Carreras i el farmacèutic Joan Garriga. El seu lema: “Estem voltats de pocavergonyes”. Al costat de la pràcti- ca d’un humor descordat i crític, sobretot al Diari de Sabadell, la Colla es va implicar en empreses de gran ambició cultural, com les Edicions La Mirada. Joan Oliver ens recorda que l’any 1919, Sabadell, “la nostra petita pàtria, era una ciutat atrafegada i sorruda, trista i rica”. I una colla de joves intel·lectuals i artistes es van plantejar “remoure tanta monotonia” amb dos tipus d’accions que es movien en- tre l’humor provocatiu i l’activisme cultural. Les seves iniciatives, al llarg dels anys vint del segle passat, faran que Sabadell visqui un dels períodes més brillants de la seva història. Comença a ser hora de valorar la vigència i l’actualitat del missatge de la Colla de Sa- badell, perquè la cultura hauria de ser sem- pre una arma poderosa per treballar a favor de la llibertat, la democràcia i la tolerància. Com deia l’escriptor Amos Oz: “Entre els antídots contra el fanatisme hi ha l’humor, l’escepticisme i la capacitat d’argumenta- ció”. Tres virtuts que va practicar a basta- ment aquell grup sabadellenc i que neces- sitem amb urgència per netejar l’aire enrarit que ens envolta. I tot va començar amb una mena de cam- pament muntat al mes de juliol de 1919 a la font del Saüc, a tocar de la Mola de Sant Llorenç del Munt. Van convertir aquella ac- ció en una mena de performance avant- guardista. Alhora, a finals de 1919, la con- ferència “La música i les ciutats solitàries” de Francesc Trabal es convertia en el deto- nant de l’Associació de Música de Sabadell. 3