Colla de Sabadell Opuscle 100 anys Opuscle_Colla_Sabadell - Page 25

1939 (gener) El 23 de gener, Carles Pi i Sunyer, conseller de Cultura, demana a Trabal, Oliver i Obiols que traslladin a Girona la documentació de la Institució de les Lletres Catalanes i del Servei de Biblioteques al Front. Juntament amb altres escriptors, fugen de Barcelona amb el bibliobús fins al Mas Perxés d’Agu- llana (Empordà). I des d’allà tramunten la carena a peu per exiliar-se, tot veient com es desfà l’esperança republicana. Des de Tolosa de Llenguadoc, Obiols escriu a Her- mon Ould, secretari general del PEN Club, demanant auxili per als escriptors catalans exiliats. Trabal protagonitza aquestes ges- tions; explica la situació en què es troben, entre altres, els escriptors Oliver i Obiols, i els recomana per fer feines literàries, a França o a Amèrica. Trabal resol la instal·la- ció de 20 escriptors catalans i 20 de caste- llans al castell de Roissy-en-Brie. La Colla es retroba a Roissy: hi són els germans Tra- bal, Oliver i Obiols. Neix la relació amorosa d’Obiols i Rodoreda, que restaran a França durant la Segona Guerra Mundial. Oliver i els Trabal marxaran a Xile, exiliats. –Saps què em menjaria ara jo? –No ho sé. –Un biftec amb patates. –Sí. 25