Colla de Sabadell Opuscle 100 anys Opuscle_Colla_Sabadell - Page 23

1929 Oliver i Trabal van a viure a Barcelona. Obiols cada dia agafa el tren i s’instal·la, amb els seus llibres, en una taula de cafè davant de la universitat i escriu ar- ticles de crítica literària i de política. Tots tres participen, cada vegada més, en la vida cultural barcelonina, dedicats a les col·laboracions a la premsa i a les insti- tucions catalanes, a més d’anar creant una obra literària personal. –Bufa. –No puc. –Doncs, mira, anem. 1937 Oliver presideix l’Agrupació d’Escriptors Catalans. Oliver, Trabal i Obiols impul- sen la creació de la Institució de les Lle- tres Catalanes, de la qual tots tres són membres de la junta directiva i Francesc Trabal, secretari. 23