Colla de Sabadell Opuscle 100 anys Opuscle_Colla_Sabadell - Page 22

Colla de Sabadell 1926 (abril) Neix el Casino dels Senyors, associa- ció cultural recreativa amb seu al carrer d’en Font, 26. A la sala hi van dibuixar un drac amb la frase “Estem voltats de po- cavergonyes”. Hi havia llibres dedicats pels seus autors clavats amb llates a les parets, cadires de barber, una habitació dedicada a “museu de les coses roba- des” i una taca d’humitat emmarcada a la paret, a més del Monument a la Cosa, a l’eixida, entre altres excentricitats. I a baix, al quarto de davant, la seu de l’As- sociació de Música. 1928 Casa del carrer d’en Font, 26, on hi havia hagut el Casino dels Senyors. Anys 1970. Foto: Estanc Aragay. El 15 de maig té lloc la primera sessió de “Les nits amb cua”, amb el pianista Ricard Vinyes, que interpreta un progra- ma dedicat a Erik Satie, a l’anomenat Grup dels Sis i als catalans Mompou, Grau i Blancafort. Aquestes sessions es fan a l’Acadèmia de Belles Arts, amb la intenció d’acollir concerts de música d’avantguarda –que no tenen cabuda a l’Associació de Música–, conferències i lectures de poesia. 22