Colla de Sabadell Opuscle 100 anys Opuscle_Colla_Sabadell - Page 21

1924 Guerau de Liost, Josep Carner i Carles Riba beneeixen la creació de les Edi- cions La Mirada al Marquet de les Ro- ques, al costat d’Oliver, Trabal i Obiols. 1925 Publicació de L’any que ve, un títol d’acudits il·lustrats signat per Francesc Trabal, amb una clara intenció provoca- dora, que va aconseguir escandalitzar més d’un lector. És el primer títol de les Edicions La Mirada, que fins al 1930 va publicar 18 títols –de Carner, Rovira i Virgili, Riba, Trabal, Oliver, Sagarra...–, en unes edicions selectes, modernes i molt acurades del sabadellenc Joan Sallent, un dels grans impressors del moment. 21