Colla de Sabadell Opuscle 100 anys Opuscle_Colla_Sabadell - Page 20

Colla de Sabadell 1923-1928 Parcerisa, Trabal, Oliver i Obiols publi- quen al Diari de Sabadell. Hi despleguen tot el seu potencial humorístic, amb paròdies, estirabots, aforismes... i hi plantegen situacions absurdes i fins i tot grotesques, a més de propiciar-hi polè- miques i d’inventar-se notícies. Segons Oliver, converteixen el Diari “en un full gairebé humorístic”. Tanmateix, aques- tes pàgines també esdevenen un suport important per a totes les iniciatives cul- turals que emprenen i un espai propici per donar forma a una creació literària personal. –Com te dius nen? –Qui, jo? –Sí home. Doncs a qui vols que ho digui? –Oh, em creia que no ho digués en sentit figurat. 1924 Els membres de la Colla promouen la creació dels Amics del Teatre, que es van constituir el 1928 i van ser actius vuit temporades, fins al 1936, malgrat que els integrants de La Mirada se’n van anar distanciant. Acudits il·lustrats, extrets de L’any que ve. Sabadell: Edicions La Mirada, 1925. 20