Colla de Sabadell Opuscle 100 anys Opuscle_Colla_Sabadell - Page 17

1919 (juliol) Primer acte col·lectiu de la Colla: cam- pament a la font del Saüc, a la mun- tanya de Sant Llorenç del Munt. Surten de Matadepera amb un ase carregat d’estris inútils i amb Oliver i Vila Arrufat enlairant un bastó amb una barra de pa travessada que els fa de para-sol. Sota la balma, on hi ha la font, hi pengen un tendal de ratlles amples a mode de ten- da, llums xinesos de paper, un gramòfon i un simulacre d’instal·lació elèctrica. L’últim dia cuinen un arròs a la cassola on aboquen tot el que els ha sobrat, amb llaunes, xocolata, cafè i tabac inclosos. Imatges del campament a la font del Saüc. Autor desconegut / AHS 1919 (desembre) Trabal pronuncia la conferència “La mú- sica i les ciutats solitàries” a l’Acadè- mia de Belles Arts. Serà la llavor per a la creació de l’Associació de Música de Sabadell. 17