Colla de Sabadell Opuscle 100 anys Opuscle_Colla_Sabadell - Page 11

Miquel Carreras i Costajussà (Sabadell, 1905 - Térmens de Segre, 1938) Filòsof, filòleg, jurista, historiador i escriptor, és una de les per- sonalitats més rellevants del panorama intel·lectual de Sabadell durant la primera meitat del segle XX. De molt jove publica nom- brosos articles sobre filosofia, dret, història, art i literatura. L’amis- tat amb Armand Obiols i els articles al Diari el relacionen amb la Colla. Participa en L’any que ve amb un dibuix i, gràcies als seus bons oficis, el llibre es llança amb normalitat i es posa a l’abast del públic. Tant Trabal com Oliver van expressar sempre un gran res- pecte intel·lectual envers Carreras i valoraven la seva generositat i sentit crític. 11