Colla de Sabadell Opuscle 100 anys Opuscle_Colla_Sabadell - Page 10

Colla de Sabadell Josep M. Trabal i Benessat (Sabadell, 1897 - Valparaíso, 1981) Advocat, traductor i dibuixant, participa en diverses publica- cions com a caricaturista amb el pseudònim Tramuntana. Esdevé un gestor destacat de l’Associació de Música. Col·labora amb la Colla com a il·lustrador de L’any que ve. Exerceix de professor de dret a l’Institut-Escola de la Generalitat. Poc després d’esclatar la guerra, treballa juntament amb Carreras en la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats. Exiliat a França, acabarà embarcant-se cap a Xile. Amic de Joan Oliver, traduirà al francès Allò que tal vegada s’esdevingué. 10