CloseUp 1 2013 - Page 29

onnodige zorgkosten door onderconsumptie. 25% van de Nederlandse vrouwen boven de 50 neemt bijvoorbeeld niet deel aan onderzoek naar borstkanker en baarmoederhalskanker. Dit betekent dat de ziekte bij die vrouwen niet vroegtijdig gediagnosticeerd kan worden. Het laat zich niet moeilijk raden dat wanneer de ziekte later gesignaleerd wordt, de zorgkosten hoger zijn en de kwaliteit van leven lager. Een ander voorbeeld van onderconsumptie is het feit dat 40% van de medicatie niet geslikt wordt. Dit betekent niet dat de medicatie onnodig wordt voorgeschreven, maar dat mensen zich niet aan de instructies houden. In veel gevallen wordt een medicijnenkuur niet afgerond, waardoor het lichaam niet volledig is genezen. Dit heeft weer tot gevolg dat het lichaam vatbaarder is voor andere ziekten.” BEWUSTWORDING Dit onnodig gebruik van zorg is te beïnvloeden, benadrukt Adolfsen. “Met Anno12 spelen wij daarop in door bewust gedrag bij verzekerden te stimuleren. De totale zorgkosten worden immers niet alleen bepaald door de inkoopprijs, maar ook door het gebruik van de zorg. Bewust gedrag mag overigens niet worden verward met lifestyle. Uiteraard heeft levensstijl invloed, maar in veel gevallen overkomt ziekte iemand. Met Anno12 proberen we te stimuleren dat mensen bewust omgaan met hun gezondheid en medicatie. Dit doen we enerzijds door informatieverstrekking, maar we verwachten ook enige betrokkenheid van verzekerden zelf. Als je wilt meedelen in het financiële resultaat, stellen wij daarom onder meer als voorwaarde dat je je premie altijd op tijd betaalt. Wij proberen mensen te vinden die zich ervan bewust zijn dat het beter kan, beter moet. Mensen die méér willen doen. Daar zetten wij een verzekeraar tegenover die het niet alleen vóór je doet, maar ook samen mét je. Door mensen bijvoorbeeld te herinneren aan een controle of onderzoek, maak je ze bewust van het feit dat er kosten zijn en help je op een simpele manier de controle uit te voeren. Op deze wijze willen wij mensen betrekken bij de zorg en een proces van bewustwording creëren.” STIMULEREN “Ook donorregistratie is een teken van betrokkenheid en bewustwording”, vervolgt de ervaren bestuurder. “Hiermee bedoel ik niet dat je donor moet zijn, dit is namelijk een volkomen eigen keuze. Als overheid of zorgverzekeraar mag je nooit intreden in dit soort persoonlijke vrijheden. Je mag echter wél vragen van iemand die geen donor wil zijn, of diegene zijn keuze in ieder geval wil registreren. Want als zo iemand plotsklaps komt te overlijden, moet er besloten worden of zijn of haar organen gebruikt mogen worden voor transplantatie. Als deze persoon niet geregistreerd is, kost het tientallen uren om dat uit te zoeken. Dat is tijd die je ook aan andere dingen kunt besteden. Dit soort zaken zijn allemaal heel eenvoudig te beïnvloeden door bewust gedrag. Het gaat dus puur om het stimuleren van die bewustwording. Laat ik de verkeersveiligheid als voorbeeld nemen. De overheid heeft heel veel energie gestopt in de bewustwording van mensen met betrekking tot de verkeersveiligheid. In de jaren zeventig vielen er ongeveer 2000 doden per jaar in het Nederlandse verkeer, bij een verkeersintensiteit die nog niet eens een kwart van de huidige intensiteit is. Tegenwoordig vallen er nog ongeveer 600 tot 700 verkeersdoden per jaar, die overigens net zo onnodig zijn als de 1800 onnodige sterfgevallen in de zorg. Het is dus duidelijk dat het stimuleren van bewustwording bij mensen zijn “DE TOTALE ZORGKOSTEN WORDEN NIET ALLEEN BEPAALD DOOR DE INKOOPPRIJS, MAAR OOK DOOR HET GEBRUIK VAN DE ZORG” vruchten heeft afgeworpen. Zo wordt het dragen van gordels gestimuleerd en koop je geen auto meer zonder airbag. Door voor een goede prijs zaken aan te bieden die voor mensen interessant zijn, kun je mensen verleiden tot bewust gedrag. We moeten niet vergeten dat veel mensen dat bewuste gedrag van zichzelf al bezitten, dus daar kun je gebruik van maken. Wat wij met Anno12 willen laten zien is dat we daardoor goedkoper kunnen zijn en de zorgkosten kunnen beheersen.” MEDE-EIGENAAR Anno12 gaat daarbij terug naar de coöperatieve grondslag van verzekeringen zoals die tientallen jaren geleden heel gewoon was, vertelt Adolfsen. “Door een financieel aandeel van 850 euro te nemen, zijn verzekerden mede-eigenaar van Anno12. Wij hebben heel bewust voor deze constructie gekozen. Als je een verzekeraar wilt starten, moet je namelijk solvabiliteitsvermogen hebben. Dit betekent in feite dat je een spaarpot op de bank moet hebben staan waarmee negatieve verschillen tussen de premie en zorgkosten opgevangen kunnen worden. De Nederlandsche Bank vereist bij een beginnende verzekeraar dat deze spaarpot minimaal drie jaar vooruit gegarandeerd kan worden. Bij een aantal van 100.000 verzekerden heb je ongeveer 70 miljoen euro nodig in de spaarpot. In de huidige economische situatie is het vrijwel onmogelijk om onder die omstandigheden een investeerder te vinden. Daarom hebben we een constructie bedacht waarbij elke verzekerde een financiële participatie neemt van 850 euro. Bij een aantal van 100.000 verzekerden zitten we op 85 miljoen euro, waarmee we dus een veiligheidsmarge ingebouwd hebben. Hiermee kunnen wij De Nederlandsche Bank garanderen dat we het criterium van 70 miljoen euro halen. Formeel mogen verzekerden echter niet verplicht worden om een aandeel af te nemen. De zorgverzekeringswet geeft immers aan dat iedereen zich tegen een premie moet kunnen verzekeren. Dezelfde wet biedt echter ook de mogeli