CloseUp 1 2013 - Page 2

colofon C loseUp is een 7 maal per jaar verschijnend relatiemagazine van Zeylmaker & Partners B.V. CloseUp wordt verspreid in controlled circulation. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Documentatie kan alleen schriftelijk worden aangevraagd bij het secretariaat (zie adres uitgever). UITGEVER: Zeylmaker & Partners B.V. Hanzeweg 1H 7418 AW Deventer Telefoon: 0570 – 500900 Fax: 0570 – 500901 HOOFDREDACTIE: Merel van der Zanden EINDREDACTIE: Anneke Hafkamp REDACTIE: Robert Tjalsma Minco Trip SECRETARIAAT: Anneke Hafkamp CREATIE: René Swaak VORMGEVING: Bas van Mourik Richard de Goijer FOTOREDACTIE: René Wopereis DRUK: Ipskamp Drukkers BV ABONNEMENTEN: Jaarabonnementen voor personen buiten de doelgroep € 21, ADRESWIJZIGING: Bij opgave adreswijziging graag een etiket met de adreswijziging bijsluiten. WAT IS LAYAR? Layar is een extra interactieve laag welke is toegevoegd door middel van de augmented reality-techniek. Houd bij het lezen van deze CloseUp uw smartphone dus bij de hand, want veel pagina’s zijn verrijkt met digitale extra’s. Zo zijn er radiocommercials te beluisteren van o.a. Halfords (pagina 06 en 25), bekijk direct websites (pagina 15) of laat bij Nieuw Werk de narrowcasting van Halfords tot leven komen (pagina 34). Dus bij ieder Layar-icoon in deze CloseUp kunt u de pagina scannen. DOWNLOAD DE LAYAR-APP 1. Download de Layar-app in de Appstore (apple) of in de Google Play Store (Android). 2. Start de app en houdt de smartphone boven de pagina. tik op ‘scan’ om de content te laden. 3. Na het verschijnen van verschillende mogelijkheden kunt u deze één voor één bekijken. sommige spelen uit zichzelf af en sommige moeten worden bedient. NR 1 I FEBRUARI 2013 Gebruik Layar en breng dit magazine in beweging! 02