CloseUp 1 2013 - Page 19

AANDACHT, BETROKKENHEID EN CONTACT TEKST: ROBERT TJALSMA I FOTOGRAFIE: RENÉ WOPEREIS THEO POLMAN: KLANTTEVREDENHEID IS EEN ABC’TJE topic “De kwaliteit van ons creatieve werk staat of valt met de kwaliteit van onze klantcontacten.” Aan het woord is Theo Polman, verantwoordelijk voor Customer Relations bij Zeylmaker & Partners. De ervaren marketing communicatieprofessional weet dat een reclamebureau zich door een sterke focus op klantgerichtheid kan onderscheiden. Want, zo zegt hij: “Klanttevredenheid is eigenlijk een abc’tje.” Polman werkt al 25 jaar in de marketingcommunicatie en heeft daarbij meerdere zijden van de tafel gezien. Zo is hij ruim 7 jaar actief geweest in de bemiddeling van marketingcommunicatie- en reclamepersoneel. Daarnaast heeft hij 14 jaar in de reclame gewerkt als eindverantwoordelijke aan bureauzijde en heeft hij ruime ervaring als marcom-opdrachtgever. Polman is zeer verguld met zijn functie bij Zeylmaker & Partners. “Ik hou me bezig met het aangaan, onderhouden en verder uitdiepen van alle klantcontacten. Het bevalt mij uitstekend om de spil te zijn tussen creatieve mensen en klanten. Dit is in feite ook de essentie van een accountfunctie bij een reclamebureau. Enerzijds is er natuurlijk het commerciële aspect waar je rekening mee moet houden, maar anderzijds ook de wisselwerking tussen creatieve mensen en klanten die een oplossing willen hebben voor hun communicatieproblemen. ” ABC’TJE Polman benadrukt dat relatiebeheer en klanttevredenheid een belangrijke rol spelen binnen een reclamebureau. “Eigenlijk is het een abc’tje. De klant wil namelijk aandacht, betrokkenheid en contact. Deze drie pijlers zijn cruciaal voor een succesvolle klantgerichte organisatie. Op basis hiervan kun je je als reclamebureau onderscheiden. Er zijn natuurlijk veel bureaus die bij tijd en wijle enorm creatief zijn, maar wanneer ze vervolgens niet goed omgaan met hun klantcontacten, dan sterven mooie ideeën vaak een vroege dood. Klanten moeten daarom te allen tijde serieus worden genomen. De klant moet het idee hebben dat je als het ware in zijn huid kruipt en dat er regelmatig contact is. Daarbij moet het contact niet eenzijdig zijn onder het motto ‘U vraa ZXZY[&K[\X]H[]H][Y[]HH[][X]Y\؛[X]YZوXYZ[[[[XYY[Y\ 'HSUQSRQ^[XZ\ \\X][HZ[Y[\X]H][\XZY[]X[[YYX[Y]X[8'Z\Y[Y[Y]H[]Z][ۜܙX]Y]H\X]و[Y]H[]Z][۞H[۝X[][ZܙX]Y]HY[[[Y[X[YH[ZXYY\Y]\[[]HY[[X[YH\[\X[[HH\X[[[H[X\HXZ[X\Z[]HH[\][][[X\X\[]H\[\X[[]H[H]\][[ Z\X[H[[[Z\[\X[[H]\][HܚZ[[]ZXZZؘX\Y]YYX[Y]ZZ\[ZY]]H[[[Y][\Y\H[۝XZY[ZXZ[]Z][X\H[[ZH[]Y[ZY 'BSPSTSԑSRԈTQTSUSӔRVSPRT TT‚NB HHPPTH L‚