Clique 2020 Clique Denmark - Page 146

YOUR COMPLETE PROMOWEAR SUPPLIER Vasketips Vi er altid meget nøjeregnende med udvælgelsen af råvarer, fabrikker, produktionsmetoder og produkter. Men du kan også selv påvirke hold- barheden af vores produkter, og medvirke til at sikre god kvalitet og langvarig fornøjelse ved anvendelse af tøjet. I alle vores produkter findes en klar og tydelig vaskeanvisning. Den viser med symboler og tekst, hvordan du behandler varen på den bedste måde. Herunder ser du en forklarende tekst til de mest almindelige symboler: Baljen viser at varen kan maskin- eller håndvaskes. Det gradtal som står i baljen angiver den vasketemperatur som skal anvendes. Kan normalt tåle centrifugering. Det er vigtigt ikke at vaske i for koldt eller for varmt vand. Eksem- pelvis kan afsmitning opstå nemmere ved 40°C end ved 60°C på visse beklædningsgenstande. Følg derfor altid vaskeanvisningen. Overkrydset balje betyder ”kan ikke vaskes”. Cirklen betyder, at varen kan renses. Bogstavet i cirklen viser, hvilket middel som skal anvendes. Overkrydset cirkel betyder ”kan ikke renses”. Trekanten betyder, at varen kan klor- bleges. Bogstaverne CL er den kemi- ske betegnelse for klor. Over-krydset trekant betyder ”klorblegning ikke tilladt”. Symbolet med ringen i firkanten betyder at, varen kan tørretumbles. Overkryd- set symbol betyder, at den ikke kan tørretumbles. Strygejernet angiver, at varen kan stryges eller glattes. I symbolet findes en eller flere prikker, der alt efter antal angiver strygetemperatur. ••• Høj temperatur (højst 200° C) •• Middel temperatur (højst 150° C) • Lav temperatur (højst 100° C) Overkrydset strygejern betyder at, varen ikke tåler strygning. Undgå at stryge på evt. tryk (gælder også bagsiden). Før vask: • Sortér vasken efter 40° og 60° osv. Helst efter farve: Mørk>