Climate change-logo-2016 - Page 3

Περιεχόμενα Ειςαγωγι ςελ 2 4 πρϊτα ζργα ςελ 4-5 Όλα τα ζργα των ςυμμετεχόντων ανά ςχολείο ςελ 6—20 Γιατί να υπάρχει το Δίκτυο Κλιματοφφλακεσ , ΢οφία Δθμθτρίου ςελ. 21-24 Εςπερίδα για τθν κλιματικι αλλαγι ςελ. 25-27 Φφλλα εργαςίασ για τθν κλιματικι αλλαγι ςελ 28-29 Ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ για το διαγωνιςμό του λογότυπου ςελ.30 Πρόςκλθςθ-πρόγραμμα για τθν απονομι επαίνων ςελ 31 Πρόταςθ για ςυνζχεια από τν ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.΢ ςελ.32 Θ κλιματικι αλλαγι , από τθν Ιωάννα Ντίνου ςελ.33-67 3