Cliche Magazine Oct/Nov 2017 - Page 125

ONE DAY Photographer: OLGA ILYINA Fashion Stylist: ANASTASIA KISELEVSKAYA Makeup: LISA TSEVIS Hair: OLGA KOPUNOVA Models: KATE NEMTSEVA @ Inmodels and NIKITA KARPIN www.clichemag.com 125