Chytrolín č.1/2018 Chytrolín2018-1 - Page 3

Bylo jednou jedno tričko, věřte mi to vážení. A to tričko tak maličko bálo se vyváření. Ty jen svému prášku straníš, proč nezkusíš nový Vanish. Vánoční stromeček v pokoji stojí děti ho s radostí ozdobami strojí. Kapr se smaží a polévka vaří. E.K Chytrolín vám přináší ukázky naší tvorby,doufáme že se vám naše básničky líbi- ly.Zároveň vyhlašujeme soutěž o nejlepší básničku s jarní tématikou,básničku mů- žete doplnit vlastnoručně malovaným obrázkem. Vaše výtvory předejte paní učitelce Hurajové nebo naskenované posilejte na adre- su: redakce.chytrolin@gmail.com. 3