Chytrolín č.1/2018 Chytrolín2018-1 - Page 13

Vánoční zpívání Dnes jsme se sešli v tělocvičně, abychom si zpříjemnili poslední den před Vánocemi. Tentokrát se necvičilo, za to byla nachystaná aparatura, klávesy a počítač. My jsme na- pjatě čekali, co se bude dít. Paní učitelky Dorociaková a Hurajová si pro nás připravily předvánoční překvapení v podobě pásma všech známých koled a vánočních písní. Nejprve vystoupili naši nejmladší—prvňáčci, pak se nedali zahanbit ani šesťáci, ale vlast- ně zpívala celá škola, protože jsme se všichni ochotně přidali. Velký úspěch mělo také vánoční karaoke, protože si mohli zazpívat i ti, kterým text zrovna vypadl. Příjemně jsme se naladili a než jsme se rozešli do tříd, popřála nám svou písničkou Gabka z devítky šťastné a veselé Vánoce. 13