Chytrolín č.1/2018 Chytrolín2018-1 - Page 12

Deváťáci si pro nás připravili Mikuláše Ve čtvrtek 6.12. 2018 navštívil naši školu Mikuláš. Nepřišel sám, na pomoc si vzal anděly a pořádnou hromadu čertů. I když jsme se trochu báli, zjistili jsme, že za maskami jsou ukryti naši kamarádi z deváté třídy. Deváťáci navštívili jednotlivé třídy a ptali se, kdo byl hodný a kdo zlobil, ty největší zlobivce odvedli do „ p ekla “ , které připravili ve své třídě. Hříšníci se mohli vykoupit recitací básně, zpěvem písně, spo- čítáním příkla- du,nebo předve- dením cviku podle toho, co jim čerti určili. Devá- ťáky po nadílce čekal ještě gene- rální úklid třídy a i když byli unave- ni, také oni si Mi- kuláše užili. 12